Despre proiect

Dragi precini şî ortaşi,

Noi, ăi dân Clubul Rotary Opera Cimişoara, cu mare drag vă chemăm să petreşem împreună păntru a şapcea oară, după cum ne-o intrat în obişei, la fel cum şî bunii noştri petreşeau odată.

Om trage la sorţ nisce daruri – după cum la fiecare io fi norocu, ne-om întreşe în ţoale, în şticuri la jioc sî în rachia a mai faină.
Ăi dă vin ş-îs oamini mari să ne cinstească cu 350 lei şî cu veselie.

La astă gostaie vă arătăm ce faşem noi an dă an cu banii strânşi la Ignat, că dăm premii pentru Premianţi.

Galerie editii trecute

Sponsori & parteneri